Translate This

->

Saturday, March 10, 2012

Amalan Dahsyat untuk rizki berlimpah

Amalan Maha Rezeki
Berikut ini Cara Mengamalkan Doa Maha Rezeki : Do'a di bawah ini telah dibuktikandan diamalkan oleh para auliya' sholihin terdahulu dalam rangka untuk menarik rezki yang banyak lagi halal (tentunya dibarengi dengan usaha lahiriyah), dijauhkan dari segala macam bentuk kemiskinan dan kepapaan (yang mengganggu ketenangan dalam beribadah).
Do'a di bawah ini dijadikan wiridan setiap malam oleh mereka. Dengan mengamalkan 
amalan-amalan mereka (yakni dengan mewiridkan do'a di bawah ini), insya Allah dengan izin dan pertolongan-Nya Allah akan memudahkan datangnya rezeki.

Cara Mengamalkannya yaitu :
PERTAMA - Pada malam hari setelah shalat isa’ atau lebih baik lagi pada tengah malam,lakukanlah salat hajat 2 rakaat atau 4 rakaat. Jika Anda belum tahu tentang salat hajat,silakan beli buku panduan salat yang lengkap atau
bertanya kepada ustad terdekat

KEDUA - Bacalah salawat nabi seperti bawah ini sebanyak 1000x. Salawat yang
disarankan adalah salawat khusus seperti di-bawah ini:
ASSHOLATU WASSALAMU 'ALAIKA WA-AALIKA YA SAYIDI, YA ROSULALLOH, AGITSNI SARI'AN BI'IZZATILLAH. Artinya: Rahmat serta keselamatan semoga tetap uhtukmu dan keluargamu, wahai junjungan kami, wahai utusan Allah, tolonglah aku segera dengan kemuliaan Allah. KETIGA - Setelah salat hajat dan salawat, bacalah doa di bawah ini dengan penuh kekhusukan sebanyak 7 kali atau lebih. Sebaiknya hitungan ganjil, karena Allah menyukai yang ganjil.
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. ALLOOHUMMA ROBBANAA ANZIL ' ALAINA MAA-IDATAM MINAS SAMAA-I TAKUUNA 'IIDAN LI-AWWLAINAA WA AAKHIRINAA WA AAYATAN MINKA WARZUQNAA WA ANTA KHOIRUR ROOZIQIIN, ALLOOHUMMA IN KAANA RIZQUNAA FIS SAMAA-I FA ANZILHU WA IN KAANA FIL MAA-I WAL BAHRI FA ATHLFHU WA IN KAANA RIZQUNAA BA'IIDAN FAQORRIBHU WA IN KAANA RIZQUNAA QOLIILAN FA AKTSIRHU WA IN KAANA RIZQUNAA 'AASIRON FAYASSIRHU LANAA WALTANQULNAA ILAIHI HAITSU MAA KAANA BIFADHLIKA WUJUUDIKA WA-KAROMIKA BIROHMATIKA YAA ARHAMARROOHIMIIN. Artinya : "Ya, Tuhan kami, turunkanlah atas kami makanan dari langit di mana (makanan itu)menjadi hari raya bagi orang-orangyang mendahului dan mengakhiri kami, serta menjadi bukti dari-Mu. Engkau adalah sebaik-baik Dzat yang memberi rezki. Ya, Allah, apabila rezki kami berada di atas langit maka turunkanlah ia untukkami; dan apabila berada diperut bumi maka keluarkanlah ia untuk kami; dan apabila berada di dalam air atau di dasar lautan maka munculkan-lah ia untuk kami; dan apabila rezki kami itu jauh, maka dekatkanlah; apabila rezki kami itu sedikit maka perbanyaklah; dan apabila rezki kami itu sulit, maka mudahkanlah untukkami. Dan hendaknyamemboyongkami kepada rezki tersebut di mana ia berada, dengan kemurahan dan kemuliaan-Mu serta rahmat-Mu w.ahai dzatyang paling penyayang. "
Source => http://mahaspiritual.com

No comments:

Post a Comment

Jangan Lupa Berilah Komentar!!
Trimakasih atas kunjungannnya.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...