Translate This

->

Saturday, December 24, 2011

Tips dari Rasulullah dalam menghadapi badai krisis.

1. Mengadu dan berharap hanya kepada Allah swt
Man nazalat bihi fâqatun fânzalahâ binnâsi lam tusadda fâqatuhû wa man nazalat bihî fâqatun fa’anzalahâ billâhi fayûsyikullâhu lahû birizqin ‘âjilin au âjilin
Barang siapa tertimpa kemiskinan, kemudian ia mengadukannya kepada sesama manusia, maka tidak akan tertutup kemiskinannya itu. Namun siapa saja yg mengadukannya kepada Allah, maka Allah akan memberinya rizki baik segera ataupun lambat (HR. Abu Dawud).
2. Bertakwa kepada Allah swt
…Man yattaqillâha yaj’allahû mahrajan. Wa yarzuqhu min haitsu lâ yahtasib…
…Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. (QS. At Thalâq 2-3).
Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dihalangi mendapatkan rizqi akibat dosa yang dilakukannya, dan tidaklah diubah takdir kecuali dengan doa dan tidaklah ditambah umur kecuali dengan kebaikan (HR. Ahmad).
3. Memperbanyak istighfar kepada Allah swt
Ibnu Abbas berkata Rasulullah saw bersabda: Man aktsara minal istighfâri ja’alallâhu lahû min kulli hammin farjan, wamin kulli dhaiqin makhrajan, warazaqahû min haitsu lâ yahtasib.
Barangsiapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesulitan kelapangan dan setiap kesempitan jalan keluar dan Allah akan memberinya rizqi dari jalan yang tidak pernah disangka-sangkanya (dalam al Musnad).
4. Sabar dan memperbanyak membaca hauqalah
Dari Jabir bin Abdullah bahwa anak ‘Auf bin Malik yg bernama Salim telah ditawan musuh. Kemudian istrinya mengadukannya kepada Rasulullah dan Rasulullah memintanya untuk bersabar dan membaca lâ haula wa lâ quwwata illâ billâh. Kemudian anaknya selamat dan malah membawa 4000 ekor unta
5. Beribadah sepenuhnya kepada Allah swt
Barangsiapa yg beribadah sepenuhnya kpd Allah swt akan memberikan pertolongan dan rizqi dari jalan yg tidak pernah disangka-sangka. Namun siapa saja berusaha sepenuhnya untuk kehidupan dunia, maka Allah swt akan menyerahkan urusannya kepada dunia (Al Hasan meriwayatkan dari Imran bin al Husain).
6. Tawakkal kepada Allah swt
Rabbil masyriqi wal maghribi lâ ilâha illâ huwa fattakhidzuhû wakilâ
Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. (QS. al Muzzammil [73]: 9).
Lau tawakkaltum ‘alallâhi haqqa tawakkulihi larazaqakum kamâ yarzuquth thoirra taghdû himâshon wa tarûhu bithânan (HR. Bukhari)
Seandainya kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana burung yang keluar sarang dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang.
7. Gemar bersedekah & memudahkan urusan orang lain
Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah bersabda: Qolallâhu azza wa jalla anfiq unfiq ‘alaika
Allah swt berfirman: nafkahkanlah harta kekayaanmu niscaya kamu akan diberi gantinya (HR. Bukhari & Muslim).
8. Ada 3 hal yg aku bersumpah kepadanya dan aku akan menyampaikan suatu berita kepadamu, maka perhatikan benar-benar. Tiadalah akan berkurang harta seseorang karena shadaqah dan tiadalah seseorang membuka pintu meminta-minta melainkan Allah akan membukakannya pintu kemiskinan (HR. Turmudzi)
9. Janganlah kamu menutup-nutupi apa yg kamu miliki, niscaya Allah akan menutupi rizqimu
Dalam riwayat lain:
Nafkahkanlah hartamu serta jangan kamu menghitung-hitungnya, maka Allah swt akan menghitung-hitungnya untukmu, dan janganlah kamu menakar-nakarnya, niscaya Allah akan menakar-nakarnya untuk kamu (HR. Bukhari dan Muslim).

No comments:

Post a Comment

Jangan Lupa Berilah Komentar!!
Trimakasih atas kunjungannnya.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...